دانلود فرم قرارداد سرویس ایاب و ذهاب دانشجویان

مطالب دیگر:
🔗69-بررسی و تحلیل عددی اثر اشباع شدن خاكریز در ناپایداری دیوار خاك مسلح با ژئوسنتتیك🔗70-توسعه و كاربرد نرم افزار تحلیل توزیع حرارت ناشی از هیدراسیون سیمان در ساخت لایه ای سدهای RCC🔗71-بررسی تحلیلی خصوصیات انتشار امواج در محیط های متخلخل اشباع🔗72-تحلیل دینامیكی سد خاكی ماملو🔗73-تحلیل اجزای كف ستون ها تحت بار فشاری توام با برون محوری🔗74-معیار گسیختگی غیر خطی برای تحلیل سدهای بتنی غلطكی (RCC)🔗75-تحلیل سه بعدی انتقال تنش در هسته رسی سدهای خاكی واقع در دره های تنگ🔗76-تحلیل تنش- كرنش استاتیكی سدهای خاكی با هسته آسفالتی🔗77-تحلیل دینامیكی سد مسجد سلیمان🔗78-یك مدل عددی تسخیر شوك برای تحلیل بالاروی امواج بلند🔗79-حل تحلیلی مسئله ردیابی ترك در یك تیر عمیق كنسولی🔗80-تأثیر اندركنش خاك و سازه بر صحت نتایج تحلیل استاتیكی غیر خطی در استاندارد ASCE 41🔗81-بررسی روابط تحلیلی حاكم بر نشست در خطوط ریلی بالاستی🔗82-تحلیل آماری اثر TDS بر حذف مواد آلی كربنی و تولید لجن در تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال اصلاح شده🔗83-استفاده از سطوح گسیختگی انتقالی- دورانی در مسائل تحلیل حدی مرز بالا🔗برنامه تحت اکسل محاسبه اندازه کف و ارتفاع پله🔗برنامه تحت اکسل طراحی پله مستقیم یک طرفه با پاگرد وسط🔗84-روش بدون شبكه حداقل مربعات گسسته با فرمول بندی مختلط در تحلیل مسائل كشسانی صفحه ای🔗85-تحلیل جریان متغیر مكانی فوق بحرانی در كانالها و سرریزها جانبی🔗86-بررسی مدل‌های تحلیلی تزریق دوغاب سیمانی در سنگ درزه‌دار
دانلود,قرارداد,فرم,سرویس,ایاب و ذهاب دانشجویان|630762|lat

موضوع: فرم قرار داد سرویس ایاب و ذهاب دانشجویان

قالب بندی : word ، قابل ویرایش

تعدا صفحات : 4

شرح مختصر :

- موضوع قرارداد: سرويس اياب و ذهاب دانشجويان

1-9- نوع کار: اياب و ذهاب 4-9- کيفيت کار: استاندارد

2-9- واحد کار: 5-9- امکانات و تجهيزات مورد نياز:

3-9- حجم کار: یک دستگاه مینی بوس برای ایاب ذهاب کارکنان دانشکده (داخل شهر )و تعداد 50 سرویس رفت و برگشت دانشجویان دانشکده بین دانشکده و درمانگاههای خارج از شهر( اسلام شهر ،ایرین ، چیچکلو و سالور) و درمانگاههای داخل شهر(قمر بنی هاشم ، فرمانفرمایان ، حکیم اعتمادو ...)