پروژه ادبیات ایران در ادبیات جهان

مطالب دیگر:
📎نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان داراب (واقع در استان فارس)📎نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان اقلید (واقع در استان فارس)📎نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان استهبان (واقع در استان فارس)📎نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان فراشبند (واقع در استان فارس)📎آموزش رمزگذاری بر روی فلش مموری بدون نرم افزار📎نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان فسا (واقع در استان فارس)📎نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان فیروزآباد (واقع در استان فارس)📎نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان جهرم (واقع در استان فارس)📎نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان کازرون (واقع در استان فارس)📎آموزش مهارت اول ICDL ؛ مفاهیم عمومی📎نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان خرم بید (واقع در استان فارس)📎نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان لامرد (واقع در استان فارس)📎آموزش مهارت دوم ICDL ؛ استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایل ها📎آموزش مهارت سوم ICDL ؛ واژه پردازی📎نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان لارستان (واقع در استان فارس)📎نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان ممسنی (واقع در استان فارس)📎نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان مرودشت (واقع در استان فارس)📎نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان مهر (واقع در استان فارس)📎جزوه آموزشی کار با نرم افزار اکسل (آموزش مهارت چهارم ICDL- صفحه گسترده)📎جزوه آموزش مهارت پنجم ICDL- پایگاه داده
پروژه ادبیات ایران در ادبیات جهان,پروژه ارزان,پروژه رایگان,پروژه رایگان ادبیات ایران در ادبیات جهان|630413|lat

قسمتی از متن

تعداد صفحات :46 صفحه

فرمت فایل : WORD

دراين بخش با ادبيات عامه و مكتوب آشنا مي شويم ، سپس به سراغ ادبيات عامه در ايران و اروپا مي رويم و در پايان به افسانه هاي ايراني و تأثير آنها در ادبيات غرب مي پردازيم. فولكلور معادل فرهنگ عامه يا عوام مي باشد كه از دو جزءه است.آمبريوس مورتن براي اولين بار كلمه فولكلور را اختيار كرد. از ديدگاه سن تيو فولكلور مطالعه زندگي توده عوام در كشورهاي متمدن است وداراي دو ريشه طبقه ي تحصيل كرده و عوام مي باشد.از آنجايي كه دانش توده شناسي نكات زندگي افراد را بررسي ميكند در زير مجموعه علم مردم شناسي قرار ميگيرد.در اروپا قصه ،افسانه و داستان هر كدام داراي يك معادل اختصاصي هستند اما در ادبيات مشرق زمين گاهي به جاي يكديگر استفاده مي شوند.در حقيقت آنچه مردم در خارج از كلاس درس مي آموزند در زمره ي فرهنگ عوام قرار مي گيرد.