دانلود مقاله کار و اهميت آن در جوامع بشری

مطالب دیگر:
📜پاورپوینت رئالیسم تدافعی📜پاورپوینت دیپلماسی عمومی چیست📜پاورپوینت تعریف رانت چيست📜پاورپوینت آزمایشگاه مکانیک خاک - آزمایش بررسی تغییرات رطوبتی خاک (حدود اتربرگ – حد انقباض) SL📜پاورپوینت نظريه طبيعت منشأ حق📜پاورپوینت نظارت استصوابی📜پاورپوینت تحلیل دبیرستان ژوهوای چین به عنوان یک مدرسه سبز📜پاورپوینت حقوق اطفال معلول📜پاورپوینت وظایف شورای امنیت📜پاورپوینت تحلیل مجموعه گلکسی سوهو (Galaxy Soho )📜پاورپوینت خلاصه حسابرسی 1📜پاورپوینت مفهوم صادرات غیر نفتی و نقش بازاریابی با تاکید بر محصول فرش📜پاورپوینت اتانازی چیست📜پاورپوینت نیابت قضایی چیست📜 پاورپوینت آزمایشگاه مکانیک خاک ، آزمایش نفوذ پذیری با بار افتان📜آزمایشگاه مکانیک خاک ، آزمایش دانه بندی به روش هیدرومتری📜دانلود پاورپوینت نظام 5S📜دانلود پاورپوینت ایمونولوژی سرطان📜پاورپوینت آزمایشگاه مکانیک خاک مجموعه 10 آزمایش مکانیک خاک📜آزمایشگاه تکنولوژی بتن آزمایش تعیین اسلامپ بتن
دانلود مقاله کار و اهمیت آن در جوامع بشری|629317|lat

ش

در فرهنگ غني اسلامي ما، سلوك الهي داراي دو بخش است بخش مادي و بخش معنوي، بخش مادي آن كار است و بخش معنوي آن نماز و از اينجا مي توان به اهميت كار در جامعه اسلامي پي برد چرا كه از كار مي توان دنيا و زندگي دنيوي را آباد كرد و با نماز به آخرت خود رسيدگي كرد كار هم كفو همه مسائل معنوي است كه براي يك انسان مسلمان سفارش شده است....